Kontakt

Tel: 459 395 566 – koordynator wydarzeń Magda
Tel: 881 440 214 – Ewa (w sprawach ważnych)

kontakt@ewamikolajczak.com

Nr konta bankowego

Ewa Mikołajczak

41 1540 1287 2032 4948 0779 0001