Ustawienia biznesowe

Firma, instytucja, organizacja podlega nieustannej zmianie, co od czasu do czasu prowadzi do problemów i sytuacji kryzysowych.

Ustawienia organizacyjne wg metody Berta Hellingera są formą ustawień systemowych i służą rozwiązywaniu problemów i konfliktów występujących w instytucjach, organizacjach, w biznesie. W każdej firmie istnieją ukryte wzorce zachowań, sposobu myślenia i działania ograniczające możliwości wypełniania zadań i rozwoju firmy. Ustawienie organizacyjne metodą Berta Hellingera rozpoznaje ukrytą dynamikę firmy, stojącą za relacjami ludzkimi i przywraca zasady „porządku” w systemie.

Pracownicy i kadra kierownicza często kreują w pracy struktury, odzwierciedlające struktury ich systemów rodzinnych. Szukają sobie pozycji podobnej do tej jaką zajmowali lub zajmują w systemie rodziny pochodzenia. Ktoś, kto czuje się niedoceniany w systemie rodzinnym czuje się podobnie w pracy, outsider w pracy w systemie rodzinnym jest zwykle osobą wykluczoną. Ten, kto bierze na siebie zbyt dużo zadań w rodzinie pochodzenia np. wychowuje młodsze rodzeństwo lub nadmiernie opiekuje się rodzicami, bierze odpowiedzialność za całą rodzinę podobnie funkcjonuje w pracy.

Ustawienia organizacyjne pomagają firmie zwiększyć efektywność i przywrócić „porządek” poprzez zrozumienie dynamiki i czynników wpływających na konkretną sytuację w firmie. Wnioski płynące z ustawień skutecznie i efektywnie wpływają na podejmowanie trafnych decyzji i lepszą współpracę w ramach zespołu.

Najczęstsze trudności i możliwość ich rozwiązania poprzez ustawienia metodą Berta Hellingera.

1. nieprzestrzeganie porządku strukturalnego
2. trudności w zespole – starcia, sprzeczki między członkami zespołu
3. stracenia z pola widzenia celu, zadania, któremu przedsiębiorstwo służy

Ustawienia odbywają się w następujących miastach:

  • Warszawa
  • Toruń
  • Poznań
  • Kraków
  • Olsztyn

Terminy najbliższych ustawień

Najczęściej zadawane pytania

Dla wszystkich, którzy poczuli, że w swojej wędrówce przez życie gdzieś utknęli i dla tych, którzy potrzebują uzdrowienia, odpowiedzi. Każdy, niezależnie od zaawansowania i własnej kondycji, może uczestniczyć w zajęciach i uzyskać efekty na swoją miarę.

To my, nasi rodzice, ich rodzeństwo, dziadkowie, nasze własne dzieci i wnuki tworzymy rodzinę. Nasze osobowości, zachowania i szczególny los tworzą fenomen pola energetycznego rodziny, zwanego przez Hellingera „polem wiedzącym”.

Ustawienie rodzinne nie wymaga obecności całej rodziny. Osoba ustawiająca wybiera, spośród osób obecnych na warsztatach, reprezentantów swojej rodziny, czyli ojca, matkę, rodzeństwo i siebie, i ustawia ich w przestrzeni sali, gdzie odbywają się warsztaty. Wybrani i ustawieni reprezentanci odczuwają energię i emocje osób, które reprezentują. Ustawienie natychmiast ujawnia ważne informacje o relacjach w rodzinie. Prowadząca, obserwując reakcje reprezentantów, szuka rozwiązań, wolno przesuwając osoby i często sugerując im wypowiadanie tzw. Stwierdzeń Prawdy. Klient obserwuje proces i jego rozwiązanie, które zwykle różni się od jego obrazu rodziny, jaki na początku ustawił. To tworzenie nowego obrazu rodziny jest łagodną formą terapii, uzdrowienia zaburzonego porządku przepływu miłości w rodzinie. Efekty ustawienia konstelacji mogą być natychmiastowe. Zdarza się, że trzeba na nie poczekać dłużej.

Uzdrawianie porządku miłości opiera się na trzech fundamentalnych zasadach:

1.    przynależności

2.    porządku i starszeństwa

3.    równowagi dawania i brania, czyli sprawiedliwej wymiany

Ustawienia nie wymagają specjalnego przygotowania. Jednak warto przyjść z konkretną intencją, pytaniem lub pytaniami na które chcemy poznać odpowiedź. To samo tyczy się osób, które biorą udział w ustawieniach jako reprezentanci.  Grupa nigdy nie jest przypadkowa i zwykle jest tak, że otrzymujesz rozwiązanie swojego problemu, nawet jeśli o nim głośno nie powiesz.

Tematem ustawienia może być wszystko.
– Relacje z rodzicami – tutaj częto powtarza się problem parentyfikacji, czyli emocjonalne opiekowanie się rodzicem przez dziecko lub absolutny brak wsparcia ze strony rodzica ze względu na nałóg, nieobecność lub niemoc.
– Relacje z pieniędzmi – np. trudności w zarabianu pieniędzy, utrzymaniu majątku, wpadanie w długi, problem z wyborem ścieżki kariery.
– Zdrowie – choroby autoimmunologiczne, chroniczne bóle lub te, które nazywamy genetycznymi, a z punktu widzenia konstelacji rodzinnych są one wiernością przynależności do swojego rodu.
– Związki – powtarzające się historie niepowodzeń miłosnych, kłopoty w relacjach romantycznych, niemożność zajścia w ciążę, czy strata najbliższych.
– Trudności z dziećmi – np. przejawianie agresji, choroby somatyczne lub psychiczne, problemy w nauce.
– Biznes – który jest najkorzystniejszy dla naszej duszy, satysfakcji oraz portfela? Z kim najlepiej wejść we współpracę a kogo omijać szerokim łukiem?
Tematami są również tendencje do wchodzenia w toksyczne związki, kłopoty z tożsamością i indentyfikacją, wykorzystania seksualne,bezpłodność, traumy z okresów dzieciństwa i późniejszych okresów, problemy z nadwagą lub niedowagą, czy nietolerancje pokarmowe, traumy rodowe z okresu wojen, zaburzenia lękowe, depresja, przyczyny niedojrzałości emocjonalnej, brak poczucia własnej wartości.
To są tylko przykładowe tematy ustawień, jeżeli masz wątpliwość, czy Twoje pytanie lub problem jest właściwy do tej metody – napisz lub zadzwoń.

Ustawienia są przeznaczone dla osób dorosłych. Jeśli problem dotyczy Twojego dziecka możesz przyjść w jego imieniu.

Kobiety w ciąży mogą brać udział tylko we własnym ustawieniu, nie mogą być reprezentantami.

Ustawienie własne: 480 zł

Ustawienie własne dla pary: 700 zł

Ustawienie własne dla studenta/studentki (do 26 roku życia): 240 zł

Reprezentant: 160 zł

Reprezentant student/studentka (do 26 roku życia): 80 zł