Najbliższe wydarzenia

Warszawa
Ustawienia rodzinne i biznesowe
11.10.2022 godz. 17:00-22:00
Kraków
Ustawienia rodzinne i biznesowe
13.11.2022 godz. 12:0 - 17:00
Kraków
Vibreath - grupowa sesja oddechowa
13.11.2022 godz. 18:00-21:00
Warszawa
Ustawienia rodzinne i biznesowe
18.10.2022 godz. 17:00-22:00
Warszawa
Ustawienia rodzinne i biznesowe
25.10.2022 godz. 17:00-2:00
Warszawa
Ustawienia rodzinne i biznesowe
18.10.2022 godz. 17:00-22:00
Warszawa
Ustawienia rodzinne i biznesowe
25.10.2022 godz. 17:00-22:00
Warszawa
Ustawienia rodzinne i biznesowe
14.04.2022 godz. 10:00-17:00
Poznań
Vibreath - sesja oddechowa
11.05.2022 godz. 19:00-21:30
Poznań
Ustawienia rodzinne i biznesowe
9.10.2022 godz. 10:00-17:00
Toruń
Vibreath - cykl 3 sesji oddechowycg
13/14/15.05.2022 godz. 19:00-21:30
Toruń
Ustawienia rodzinne i biznesowe
14.05.2022 godz. 10:00-18:00
Toruń

Toruń

Sesje indywidualne
15.04.2022 godz. 11:00 - 18:30
Warszawa
Ustawienia rodzinne i biznesowe
21.05.2022 godz. 11:30-18:00